Kotizacija

Tip kotizacije Do 25. maja 2015. Posle 25. maja 2015.
Regularna 16.000,00 din 18.300,00 din
Studentska 9.000,00 din 12.000,00 din
Prateća osoba 3.500,00 din 5.000,00 din

Kotizacija za regularne učesnike i studente uključuje učešće na konferenciji i radionicama, koktel dobrodošlice, veče sponzora, svečanu večeru i konferencijski materijal. Kotizacija za prateće osobe uključuje koktel dobrodošlice, veče sponzora i svečanu večeru.

Potencijalnim učesnicima se preporučuje da se registruju u najkraćem roku.

Nakon prispeća Vaše registracione prijave, na kontakt koji dostavite u najkraćem roku biće poslati svi detalji neophodni za uplatu

Plaćanje se takođe može izvršiti i na licu mesta gotovinom ili kreditnim karticama /VISA, DINA, MASTERCARD/