Organizatori

Organizacioni odbor Naučno-stručni odbor
Željka Cvejić, Predsednik Zoran Mijatović, Predsednik
Jovana Mrđen, Sekretar Alison Binns, UK
Vladimir Čanadanović, SR
Članovi Enis Fergal, UK
Sava Barišić Ivan Haefliger, CH
Nataša Danilović Slobodanka Latinović, SR
Aleksandar Deurić Michael Mrochen, CH
Elvira Đurđić Paul Murphy, UK/ CAN
Vladimir Ljubić Jörg Müller , CH
Boško Mrđen Bojan Pajic, CH
Igor Savić Helmer Schweizer, CH
Vladislav Stevanović Miroslav Vukosavljavić, SR
Livija Temunović

* Organizatori su poređani po abecednom redosledu