Postere, prezentacije i predavanja možete preuzeti ovde

Program konferencije

(program preuzmite ovde)

Opšte informacije

Druga konferencija OPTOMETRIJA U SRBIJIodržaće se od 20. do 22. aprila 2017. godine na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Organizatori konferencije su Prirodno-matematički fakultet  i društvo „OPTOMETRIST“.

Nakon skoro 10 godina iskustva u obrazovanju optometrista, pokazala se potreba za organizovanjem stručnog skupa iz optometrije.

Cilj konferencije je da kroz predavanja domaćih i inostranih predavača obezbedi dostupnost najnovijih znanja i dostignuća u oblasti refrakcije, kontaktnih sočiva, novih materijala, novih instrumenata i aparata, kao i u oblasti edukacije i usavršavanja.

Poseban cilj je afirmacija profesije OPTOMETRISTE u Srbiji i definisanje njenog pravnog i profesionalnog statusa.

Posteri i radovi

Učesnici konferencije se pozivaju da rezultate svog stručnog i naučnog rada prezentuju putem postera. Tekstovi radova prezentovanih putem postera će biti objavljeni on-line na sajtu Konferencije.

Posteri treba da budu u formatu B1-portret (707×1000 mm) urađeni prema uputstvu za postere.

Radovi treba da budu do dve strane, pripremljeni prema ovom uputstvu.

Radove treba slati u .pdf formatu. Rok za slanje radova je 31. mart 2017. godine. Radove slati na adresu mijat@uns.ac.rs