Kotizacija

Tip kotizacije Do 17. marta 2017. Posle 17. marta 2017.
Regularna 16.000,00 din 18.300,00 din
Studentska 9.000,00 din 12.000,00 din
Prateća osoba 3.500,00 din 5.000,00 din

***Članovi društva “OPTOMETRIST” plaćaju studentsku kotizaciju.

Kotizacija za regularne učesnike i studente uključuje učešće na konferenciji i radionicama, koktel dobrodošlice, veče sponzora, svečanu večeru i konferencijski materijal. Kotizacija za prateće osobe uključuje koktel dobrodošlice, veče sponzora i svečanu večeru.

Potencijalnim učesnicima se preporučuje da se registruju u najkraćem roku.

Nakon prispeća Vaše registracione prijave, na kontakt koji dostavite u najkraćem roku biće poslati svi detalji neophodni za uplatu

Plaćanje se takođe može izvršiti i na licu mesta gotovinom ili kreditnim karticama /VISA, DINA, MASTERCARD/